Chuyển đến nội dung chính

Bảng mã lỗi Beckhoff BK3120, BK3150

Dò lỗi coupler Beckhoff BK3120, BK3150 Profibus- Hệ thống các đèn báo nguồn, trạng thái RUN, báo lỗi và chức năng tương ứng trên Beckhoff BK3120 và BK3150

- Dựa vào trạng thái hiển thị của các LED I/O RUN, BF và DIA có thể chẩn đoán được trạng thái cũng như tình trạng lỗi của BK3120 và BK3150


Bảng mã lỗi Profibus DP tiêu chuẩn cho BK3120 và BK3150
Offset Meaning
0x00.0 StationNonExistent: slave did not reply to the last telegram
0x00.1 StationNotReady: slave still processing the Set_Prm / Chk_Cfg telegram
0x00.2 CfgFault: slave signaling a configuration error
0x00.3 ExtDiag: extended DiagData available and valid
0x00.4 NotSupported: slave does not support a feature requested via Set_Prm or Global_Control
0x00.5 InvalidSlaveResponse: slave response not DP-compatible
0x00.6 PrmFault: slave reports a paramétrisation error
0x00.7 MasterLock: slave currently exchanging data with another master
0x01.0 PrmReq: re-parameterize and reconfigure slave
0x01.1 StatDiag: slave signaling static diagnosis / DPV1 slave application not yet ready for data
exchange
0x01.2 PROFIBUS DP slave
0x01.3 WdOn: DP watchdog on
0x01.4 FreezeMode: DP slave in freeze mode
0x01.5 SyncMode: DP slave in sync mode
0x01.6 reserved
0x01.7 Deactivated: DP slave has been deactivated
0x02.0 reserved
0x02.1 reserved
0x02.2 reserved
0x02.3 reserved
0x02.4 reserved
0x02.5 reserved
0x02.6 reserved
0x02.7 ExtDiagOverflow: too much extended data present
0x03 MasterAdd: station address of master with which slave is exchanging data
0x04,0x05 IdentNumber
from 0x06 Device-specific diagnostic data (extended DiagData)


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bảng mã lỗi Beckhoff EK1100, EK1100-0008

Dò lỗi Beckhoff EK1100, EK1100-0008 EtherCAT - Hệ thống đèn hiển thị trên module EK1100 và EK1100-0008 Các đèn LED này sẽ cho biết trạng thái của nguồn cấp, trạng thái máy/ PLC, báo lỗi, .. - Đèn LED báo nguồn cấp và trạng thái tương ứng - Đèn LED báo trạng thái của mạng EtherCAT - Đèn LED báo trạng thái truyền thông của mạng EtherCAT, giữa module EK1100, EK1100-0008 với máy chủ hoặc giữa các module chức năng với nhau

TwinCAT - Phần mềm lập trình PLC/PC Beckhoff

Phần mềm lập trình, cấu hình PLC/ PC Beckhoff