Chuyển đến nội dung chính

Sửa lỗi, sao lưu và chỉnh sửa chương trình Beckhoff CX

 Diagnostics Troubleshooting PLC/ PC Beckhoff

- Khắc phục lỗi máy tính nhúng Beckheckhoff, trạm I/O và các Module PLC
- Sao lưu, chỉnh sửa, nâng cấp phần cứng và chương trình


1. Sơ lược một số dòng PC nhúng công nghiệp của Beckhoff:
 • CX7000 | ARM Cortex™-M7
 • CX8100 | ARM Cortex™-A9
 • CX9020 | ARM Cortex™-A8
 • CX5100 | Intel Atom®
 • CX5200 | Intel Atom® X
 • CX20x0 | Intel® Celeron®/Core™ i7
 • CX20x3 | AMD Ryzen™
 • CX20x2 | Intel® Xeon® D
 • CX8000 | ARM9
 • CX5000 | Intel Atom®
 • CX1010 | Intel® Pentium® MMX
 • CX1020 | Intel® Celeron® M
 • CX1030 | Intel® Pentium® M

2. Trạm I/O và module
 • Trạm I/O EtherCAT Beckhoff BK1120
 • Trạm I/O EtherCAT Beckhoff BK1150
 • Cầu chuyển bus EtherCAT và bus nội Beckhoff BK1250
 • Trạm I/O quang Beckhoff BK2000
 • Trạm I/O quang Beckhoff BK2020
 • Trạm I/O Profibus Beckhoff BK3100
 • Trạm I/O Profibus Beckhoff BK3120
 • Trạm I/O Profibus Beckhoff BK3150
 • Trạm I/O Profibus Beckhoff BK3520
 • Trạm I/O Beckhoff BK4000
 • Trạm I/O Beckhoff BK4020
 • Trạm I/O CANopen Beckhoff BK5120
 • Trạm I/O CANopen Beckhoff BK5151
 • Trạm I/O DeviceNet Bekhoff BK5200
 • Trạm I/O DeviceNet Bekhoff BK5220
 • Trạm I/O DeviceNet Bekhoff BK5250
 • Trạm I/O CC-Link Bekhoff BK5200
 • Trạm I/O Modbus Beckhoff BK7350
 • Trạm I/O SERCOS II Beckhoff BK7500
 • Trạm I/O SERCOS II Beckhoff BK7520
 • Trạm I/O RS485 Beckhoff BK8000
 • Trạm I/O RS485, RS232 Beckhoff BK8100
 • Trạm I/O Ethernet Beckhoff BK9000
 • Trạm I/O Ethernet Beckhoff BK9050
 • Trạm I/O Profinet Beckhoff BK9053
 • Trạm I/O EtherNet IP Beckhoff BK9055
 • Trạm I/O Ethernet TCP/IP Beckhoff BK9100
 • Trạm I/O Profinet Beckhoff BK9103
 • Trạm I/O Profinet Beckhoff BK9105

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TwinCAT - Phần mềm lập trình PLC/PC Beckhoff

Phần mềm lập trình, cấu hình PLC/ PC Beckhoff

Bảng mã lỗi Beckhoff BK3120, BK3150

Dò lỗi coupler Beckhoff BK3120, BK3150 Profibus - Hệ thống các đèn báo nguồn, trạng thái RUN, báo lỗi và chức năng tương ứng trên Beckhoff BK3120 và BK3150 - Dựa vào trạng thái hiển thị của các LED I/O RUN, BF và DIA có thể chẩn đoán được trạng thái cũng như tình trạng lỗi của BK3120 và BK3150 Bảng mã lỗi Profibus DP tiêu chuẩn cho BK3120 và BK3150 Offset Meaning 0x00.0 StationNonExistent: slave did not reply to the last telegram 0x00.1 StationNotReady: slave still processing the Set_Prm / Chk_Cfg telegram 0x00.2 CfgFault: slave signaling a configuration error 0x00.3 ExtDiag: extended DiagData available and valid 0x00.4 NotSupported: slave does not support a feature requested via Set_Prm or Global_Control 0x00.5 InvalidSlaveResponse: slave response not DP-compatible 0x00.6 PrmFault: slave reports a paramétrisation error 0x00.7 MasterLock: slave currently exchanging data with another master 0x01.0 PrmReq: re-parameterize and reconfigure slave 0x01.1 StatDiag: slave signaling static diag