Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Sửa lỗi, sao lưu và chỉnh sửa chương trình Beckhoff CX

 Diagnostics Troubleshooting PLC/ PC Beckhoff - Khắc phục lỗi máy tính nhúng Beckheckhoff, trạm I/O và các Module PLC - Sao lưu, chỉnh sửa, nâng cấp phần cứng và chương trình >>  Hướng dẫn máy tính nhúng Beckhoff CX và phần mềm TwinCAT: 1. Sơ lược một số dòng PC nhúng công nghiệp của Beckhoff: CX7000 | ARM Cortex™-M7 CX8100 | ARM Cortex™-A9 CX9020 | ARM Cortex™-A8 CX5100 | Intel Atom® CX5200 | Intel Atom® X CX20x0 | Intel® Celeron®/Core™ i7 CX20x3 | AMD Ryzen™ CX20x2 | Intel® Xeon® D CX8000 | ARM9 CX5000 | Intel Atom® CX1010 | Intel® Pentium® MMX CX1020 | Intel® Celeron® M CX1030 | Intel® Pentium® M 2. Trạm I/O và module Trạm I/O EtherCAT Beckhoff BK1120 Trạm I/O EtherCAT Beckhoff BK1150 Cầu chuyển bus EtherCAT và bus nội Beckhoff BK1250 Trạm I/O quang Beckhoff BK2000 Trạm I/O quang Beckhoff BK2020 Trạm I/O Profibus Beckhoff BK3100 Trạm I/O Profibus Beckhoff BK3120 Trạm I/O Profibus Beckhoff BK3150 Trạm I/O Profibus Beckhoff BK3520 Trạm I/O Beckhoff BK4000 Trạm I/O Beckhoff BK40
Các bài đăng gần đây

Bảng mã lỗi Beckhoff BK3120, BK3150

Dò lỗi coupler Beckhoff BK3120, BK3150 Profibus - Hệ thống các đèn báo nguồn, trạng thái RUN, báo lỗi và chức năng tương ứng trên Beckhoff BK3120 và BK3150 - Dựa vào trạng thái hiển thị của các LED I/O RUN, BF và DIA có thể chẩn đoán được trạng thái cũng như tình trạng lỗi của BK3120 và BK3150 Bảng mã lỗi Profibus DP tiêu chuẩn cho BK3120 và BK3150 Offset Meaning 0x00.0 StationNonExistent: slave did not reply to the last telegram 0x00.1 StationNotReady: slave still processing the Set_Prm / Chk_Cfg telegram 0x00.2 CfgFault: slave signaling a configuration error 0x00.3 ExtDiag: extended DiagData available and valid 0x00.4 NotSupported: slave does not support a feature requested via Set_Prm or Global_Control 0x00.5 InvalidSlaveResponse: slave response not DP-compatible 0x00.6 PrmFault: slave reports a paramétrisation error 0x00.7 MasterLock: slave currently exchanging data with another master 0x01.0 PrmReq: re-parameterize and reconfigure slave 0x01.1 StatDiag: slave signaling static diag

Bảng mã lỗi Beckhoff EK1100, EK1100-0008

Dò lỗi Beckhoff EK1100, EK1100-0008 EtherCAT - Hệ thống đèn hiển thị trên module EK1100 và EK1100-0008 Các đèn LED này sẽ cho biết trạng thái của nguồn cấp, trạng thái máy/ PLC, báo lỗi, .. - Đèn LED báo nguồn cấp và trạng thái tương ứng - Đèn LED báo trạng thái của mạng EtherCAT - Đèn LED báo trạng thái truyền thông của mạng EtherCAT, giữa module EK1100, EK1100-0008 với máy chủ hoặc giữa các module chức năng với nhau

TwinCAT - Phần mềm lập trình PLC/PC Beckhoff

Phần mềm lập trình, cấu hình PLC/ PC Beckhoff